Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték szabályzat 2023 március

 Nyereményjáték

A Homedical Hungary Kft. nyereményjátékot biztosít minden regisztráló személy részére. A nyereményjátékban való részvételhez nem kell mást tennie, mint a feliratkozók közé regisztrálnia, játékban való feltételek megismerni és elfogadni. Minden hiánytalanul kitöltött regisztráló részt vesz a sorsoláson.

Fődíj: HEE allergia elleni készülék

A nyereményjáték időtartama: 2023. március 14.– 21.

A sorsolás dátuma:

2023.03.31.

A játékban való részvétel feltételei:

A játék szervezője, egyben adatkezelő: a Homedical Hungary Kft. (4028 Debrecen Lugossy utca 29..; Cg. 09-09-028290)

A nyereményjáték időtartama: 2023.13.14-21.

A játékban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti.            

A jelentkezés technikai feltétele, a kérdőív hiánytalan kitöltése és a Homedical Hungary Kft. honlapján. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Minden jelentkező jelentkezését csak egyszer fogadjuk el, a további regisztrációk nem növelik a játékosok nyerési esélyeit, mivel az ismételt regisztráció a nyereményre való jogosultság szempontjából érvénytelen. A játékban részt vehet valamennyi Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18 éven felüli cselekvőképes személy. A nyereménnyel kapcsolatos adóterheket a Játék szervezője, a Homedical Hungary Kft. vállalja. A nyeremény személyesen/futárszolgálat útján vehető át, másra nem ruházható át, és nem váltható készpénzre, valamint egyéb termékre be nem cserélhető. A sorsoláson 2 pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a húzás sorrendjében jogosultak a nyereményre abban az esetben, ha a nyertes, ill. pótnyertes a játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek nem felel meg (érvénytelen pályázat). A Szervező a nyertest a sorsolást követően a regisztráció során megadott elérhetőségen/telefonszámon, írásban postai címen és/vagy e-mail címen/Facebook oldalon értesíti, tájékoztatva a nyeremény átvételének helyéről és idejéről. A nyertest a nyeremény átvételekor személyi igazolványával azonosítjuk. A nyeremény személyes átvétele a sorsolást követő 30 napon belül lehetséges. A nyeremény átvétele a Homedical Hungary Kft. központjában, a XIII. ker. Budapest, Váci út 99. szám alatt lehetséges előzetes egyeztetést követően. A nyeremény megszerzéséhez valamennyi, a jelen szabályzatban foglalt feltétel egyidejű teljesülése szükséges. A nyereményátvétel feltétele a nyertes személyi azonosságának igazolása. Amennyiben a nyertes az előzőleg egyeztetett időpontban nem jelenik meg a nyeremény átvétele érdekében, elveszti jogosultságát a nyereményre, ebben az esetben a kisorsolt pótnyertest illeti a nyeremény. A játékban nem vehetnek részt a Homedical Hungary Kft. dolgozói, munkatársai, megbízottjai, és azok hozzátartozói. A nyeremények és a részvételi feltételek módosításának, visszavonásának jogát fenntartjuk. A Szervező a résztvevő személyes adatait a nyereményakcióban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve üzleti kapcsolatfelvétel (termékismertető, tájékoztató) és kapcsolattartásra használja fel. Személyes adatai megadásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Homedical Hungary Kft. adatbázisában rögzítse, azokat üzleti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljára felhasználja, termékeiről, szolgáltatásairól, karrierajánlatairól – személyesen, postai, vagy elektronikus úton, telefonon, e-mailen – tájékoztatót küldjön. Az adatok felhasználása a fenti célok megvalósulásáig, de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig történhet. A Homedical Hungary Kft. az adatkezelést a jogszabályi előírások szerint végzi. Az adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra azzal, hogy a Homedical Hungary Kft. értékesítéssel megbízott kereskedői számára a hozzájárulás megadottnak tekintendő. Adatai megadásával az érintett kifejezi, hogy fentiekben adott hozzájárulása önkéntes, ingyenes és megfelelő tájékoztatáson alapul, továbbá tudomással bír arról, hogy hozzájárulása bármikor visszavonható, kérheti adatainak helyesbítését, zárolását, tiltakozhat és tájékoztatást kérhet adatai felhasználásával kapcsolatban, illetve adatainak törlését vagy zárolását kérheti a Homedical Hungary Kft. következőkben megjelölt elérhetőségeinek bármelyike felé intézett nyilatkozattal, így személyesen a Homedical Hungary Kft. 1139 Budapest, Váci út 99. sz. alatt, postai úton a Homedical Hungary Kft. 1138 Budapest, Váci út 99. levelezési címén, e-mailen: info@homedical.hu A személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogorvoslati lehetőségeiről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 21-23 §-ai rendelkeznek.

Kelt: Budapest, 2022.03.14.

Árukereső.hu